Tilladelse til klimaanlæg under husbåden Fritz Juel, Christianshavns Kvarter, København

Tilladelse til klimaanlæg under husbåden Fritz Juel - Danneskiold-Samsøes Allé 61 - matr.nr. 599 Christianshavns Kvarter, København

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til klimanlæg placeret på havbunden under husbåden Fritz Juel, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02581.

Tilladelse til klimanlæg under husbåden Fritz Juel.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42