Tilladelse til etablering af en stenbeskyttelse

Tilladelse til etablering af en stenbeskyttelse ved sydmolen på Ejerslev Havn, ud for matr.12g, Ejerslev By, Ejerslev, Utkærvej 11, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03544.

Tilladelse til etablering af en stenbeskyttelse ved sydmolen på Ejerslev Havn.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26