Tilladelse til opfyld og etablering af et slæbested ved Nykøbing Mors Havn

Publiceret 28-05-2020

Tilladelse til opfyld og etablering af et slæbested ved Nykøbing Mors Havn, ud for matr. 589g, Nykøbing M. Bygrunde, 7860 Spøttrup, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opfyld og etablering af et slæbested ved Nykøbing Mors Havn, ud for matr. 589g, Nykøbing M. Bygrunde, 7860 Spøttrup, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelser om sagen, venligst opgiv sagsnummer: 20/00460.

Tilladelse til opfyld i Nykøbing Mors Havn, ud for matr. 589g, Nykøbing M.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler