Tilladelse til bypass

Publiceret 26-05-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Nørre Lyngvig Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 4.000 m3 rent oprensningssediment det første år, derefter ca. 1.000 m3 årligt fra Sejlrende til Nørre Lyngvig Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01343.

Tilladelse til bypass Nr. Lyngvig.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler