Tilladelse til udviklingsområde ved Nexø Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til gennemførelse af udviklingsplan i etaper for rekreativt område ved Nexø Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Planens elementer og etapeopdeling er beskrevet senere i denne afgørelsen. Samlet set betegnes det ansøgte som ’anlægget’ i denne tilladelse.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Hasløv & Kjærsgaard.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00033.

Tilladelse til udviklingsområde ved Nexø Havn.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42