Tilladelse til udlægning af rørledning på tværs af Nyborg Fjord, samt afslag på etablering af multihus i Nyborg Lystbådehavn, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse til udlægning af en rørledning på tværs af Nyborg Fjord mellem matr. 1ayz, Nyborg Markjorder og matr. 1rd, Dyre- havegård, Nyborg.

Kystdirektoratet meddeler samtidig afslag på etablering af et multihus på søterritoriet i Nyborg Lystbådehavn ud for matr. 12, Juelsberg Hgd., Nyborg, Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for udlægning af rørledningen. Kystdirektoratet har ikke truffet afgørelse om, hvorvidt etablering af multihuset kræver udarbejdelse af en konsekvensvurdering. Årsagen hertil er, at da det an-
søgte projekt ikke kan opnå tilladelse, så er det Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/00863.

Tilladelse til udlægning af rørledning samt     afslag på etablering af multihus Nyborg.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25