Tilladelse til opfyld ved Øster Assels

Tilladelse til opfyld ved Øster Assels, Havnevej 75, matr. 5ao, 7990 Sillerslev. Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opfyld, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00243.

Tilladelse.pdf    

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26