Tilladelse til kabelbane, stianlæg på moler og udvidelse mod land - Synopal Havn.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ny kabelbane, stianlæg på moler og udvidelse af bassinnet i Synopal Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.