Lovliggørende tilladelse til Kabelbane ved Gytjevej, Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern kommune

Lovliggørende tilladelse til Kabelbane ved Gytjevej, Hvide Sande, samt tilladelse til udvidelse af det eksisterende anlæg.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kabelbane samt tilhørende indretninger. Kystdirektoratet giver samtidig lovliggørende til den eksisterende kabelbane, som hidtil ikke har haft godkendelse.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har screenet anlægget i henhold til LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om VVM, og har i den forbindelse vurderet, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00740

Lovliggørende tilladelse til Kabelbane i Hvide Sande.