Tilladelse til husbåden Fritz Juel i Københavns kommune

Publiceret 01-07-2020

Tilladelse til husbåden Fritz Juel - Danneskiold-Samsøes Allé 61 - matr.nr. 599 Christianshavns Kvarter, København

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til husbåden Fritz Juel, på de vilkår som fremgår nedenfor. Husbåden er allerede tilstede, så tilladelsen er samtidig lovliggørelse af forholdet efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02581.

Tilladelse til husbåden Fritz Juel - Danneskiold-Samsøes Allé 61

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler