Tilladelse til uddybning og opfyld i Kerteminde Marina

Tilladelse til uddybning og opfyld i Kerteminde Marina. Matr. 417a. Kerteminde Byggrunde, Nordre Havnekaj 27a, 5300 Kerteminde. Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udbygning herunder opfyldning af Kerteminde Marina, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00542.

Tilladelse til ansøgning om uddybning og opfyld i Kerteminde Marina

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26