Tilladelse til tre bådlifte ved Espergærde Havn

Publiceret 22-01-2020

Tilladelse til tre bådlifte ved Espergærde Havn, matr.nr. 7d Espergærde By, Egebæksvang.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til lovliggørelse af tre bådlifte, på de vilkår som fremgår nedenfor. I denne afgørelse betegnes de tre bådlifte som anlægget.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02365.

Tilladelse til tre bådlifte ved Espergærde Havn, matr.nr. 7d Espergærde By

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler