Tilladelse til badeanlæg uden belysning på Storstranden i Juelsminde i Hedensted Kommune

Tilladelse til etablering af et badeanlæg uden belysning på Storstranden i Juelsminde ud for matr.97a Klakring By, Klakring, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et badeanlæg, på de vilkår som fremgår af afgørelsen. Vi har samtidig truffet afgørelse om afslag om belysning på anlægget.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 18/02600.

Tilladelse til etablering af badeanlæg uden belysing på     Storstranden i Juelsminde.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32