Tilladelse til opførelse af 5 stk. fortøjningspæle i Svendborg Kommune

Publiceret 02-12-2020

Tilladelse til opførelse af 5 stk. fortøjningspæle ved bådebro ud for matr.38c Thurø By, Thurø, Kukkervænget 34, Thurø, 5700 Svendborg. Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af 5 stk. fortøjningspæle ved bådebro ud for matr.38c Thurø By, Thurø, Kukkervænget 34, Thurø, 5700 Svendborg. Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00435.

Tilladelse til opførelse af 5 stk. fortøjningspæle i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler