Tidsbegrænset tilladelse til gravning i Nivå Strandpark i Fredensborg Kommune

Tidsbegrænset tilladelse til gravning i Nivå Strandpark, matr.nr. 11ae Niverød By, Karlebo. Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en tidsbegrænset tilladelse til gravning til kote -1,5 i Nivå Strandpark, matr.nr. 11ae Niverød By, Karlebo. Fredensborg Kommune på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/03073.

Tidsbegrænset tilladelse til gravning i Nivå Strandpark i     Fredensborg Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26