Orientering - tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn, matr.231a Nibe Bygrunder, Aalborg Kommune

Publiceret 15-12-2020

Tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn, matr.231a Nibe Bygrunder, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn, matr.231a Nibe Bygrunder, Aalborg Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02698

Tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler