Tilladelse til Den Blå Løber - Thisted

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til Den Blå Løber, på de vilkår som fremgår nedenfor. Projektet indeholder en række balkoner, nedgangsanlæg og badebro. I denne afgørelse betegnes det samlede projekt som det ansøgte.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult A/S.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01210.

Tilladelse til Den Blå Løber - Thisted.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42