Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprenset sediment fra Bjerre Strandpark, Fredensborg Kommune

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Bjerre Strandpark, Fredensborg Kommune

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02038

Tilladelse til bypass fra Bjerre Strandpark.

Yderligere information

Medarbejder: Jan Kofod Winther
E-mail: jkw@kyst.dk
Telefonnr.: 91357434