Tilladelse til ændringer i Mariager lystbådehavn i Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændringer i Mariager lystbådehavn ud for matr. 13a, Mariager Bygrunde, Fjordgade 11, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.