Lovliggørelse af Langelinie badeanlæg samt tilladelse til udvidelser ved Strandpromenaden 6

Lovliggørelse af Langelinie badeanlæg samt tilladelse til udvidelser ved Strandpromenaden 6, matr.849, Horsens Markjorder, Horsens Kommune

Kystdirektoratet lovliggøre hermed badeanlægget Langelinie og giver tilladelse til udvidelser af badeanlægget, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02919.

Lovliggørelse af Langelinie badeanlæg samt tilladelse til udvidelser    .pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26