Tilladelse til nyttiggørelse af rent oprensningssediment til fordring af limfjordstangerne - Thyborøn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage nyttiggørelse med op til 300.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Thyborøn kanal ”sandpude” på de vilkår som fremgår i afgørelsen.