Tilladelse til forlængelse af område på søterritoriet til svømning, dykning samt sejlads med små ikke motorfremdrevne både og projektændring i form af lovliggørelse af trappe

Publiceret 15-10-2019

Tilladelse til forlængelse af område på søterritoriet til svømning, dykning samt sejlads med små ikke motorfremdrevne både og projektændring i form af lovliggørelse af trappe. Matr. 2148ek, Aarhus Byggrunde, ud for Jette Tikøbs Plads. 8000 Aarhus C, Aarhus Kommune, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01708.

Tilladelse til bl.a. svømning dykning og sejlads.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler