Tilladelse til broanlæg over kanal til museumsøen i Roskilde

Tilladelse til broanlæg over kanal til museumsøen, matr. nr. 15b, 55 & 56 Klostermarken, Roskilde Jorder - Roskilde

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der kan etableres et broanlæg til museumsøen, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Landinspektørfirmaet LE34.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01643.

Tilladelse til broanlæg over kanal til museumsøen Roskilde.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42