Tilladelse til ansøgning om udførelse af geotekniske boringer

Publiceret 14-11-2019

Tilladelse til ansøgning om udførelse af geotekniske boringer i Vejle Fjord ud fra Tagesvej 15, matr. 15ev, 7120 Vejle Ø, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udføre geotekniske undersøgelser i form af geotekniske boringer i søterritoriet i Vejle Fjord ud fra Tagesvej 15, matr. 15ev, 7120 Vejle Ø, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02561

Tilladelse til ansøgning om udførelse af geotekniske boringer i Vejle Fjord.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler