Tilladelse til kystnær sandfodring på dele af strækningen Lodbjerg-Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner

Tilladelse til kystnær sandfodring på dele af strækningen Lodbjerg-Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner

Kystdirektoratet har givet tilladelse til kystnær sandfodring på dele af strækningen Lodbjerg-Nymindegab, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen, venligst opgiv sagsnummer 19/00537.

Tilladelse til sandfodring fra Lodbjerg til Nymindegab

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26