Tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for Marienlyst, Helsingør

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for bl.a. matr.1u Marienlyst, Helsingør Jorder, Hotel Marienlyst, Helsingør Kommune. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01903.

Tilladelse til havsvømmebad

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32