Tilladelse til udplantning af ålegræs på tre lokationer i Vejle Fjord

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udplantning af ålegræs på 3 lokationer i Vejle Fjord - 1) Albueknæ / Brønsvig, 2) Andkær Vig / Holtsterhage, 3) Vognkær Enge / Mørkholts Hage, Vejle Kommune, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.