Tilladelse til vinterbadehus på Middelfart Marina

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til et nyt vinterbadehus på eksisterende moleanlæg i Middelfart Marina. Der etableres trappeadgang til vandet på ydersiden af molen, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vinterbadehuset har helårlig anvendelse.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02760.

Tilladelse til vinterbadehus på Middelfart Marina.

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42