Tilladelse til wakeboardbane, samt ti mobile træterrasser i Synopal havn/Storodde Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en wakeboardbane samt ti mobile træterrasser i Synopal Havn/Storodde Havn ud for matr.110a Thisted Markjorder, Vibedalvej 8 , Thisted Kommune, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.