Kystdirektoratet tilladelse til renovering af Årøsund Lystbådehavn med moleafslutning

Publiceret 08-04-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af Årøsund Lystbådehavn med moleafslutning, matr. 791, Hajstrup, Øsby Aarøsund Havn 28, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Renovering af arealer i lystbådehavne, der er beliggende på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer: 19/00226

Tilladelse til renovering af Årøsund Lystbådehavn.pdf

 

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler