Dispensation til etablering af miljøstation, 7860 Spøttrup, Skive Kommune

Publiceret 08-01-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af miljøstation på matr.1l, Hostrup Hgd. Lem, Teglgårdsvej 1, 7860 Spøttrup, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af miljøstationen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04767

Dispensation til etablering af miljøstation, 7860 Spøttrup, Skive Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent