Tilladelse til bypass Femø Havn

Publiceret 21-01-2020

Kystdirektoratet orienterer hermed om, at der er givet tilladelse efter Kystbeskyttelse til bypass af op til ca. 1.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejlingen og for havn til/i Femø Havn, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03396

Tilladelse til bypass Femø Havn.

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler