Tilladelse til bypass til Sælvig bådelaug, Frederikssund

Publiceret 20-12-2019

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra sejrenden til Sælvigs bådelaug, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 1.000 m3 rent oprensningssediment fra sejrenden til Sælvigs bådelaug, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03115.

Tilladelse til bypass Sælvig Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler