Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra Ejerslev Havn, Morsø Kommune

Publiceret 09-12-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 300 m3 rent oprensningssediment årligt fra Ejerslev Havn, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03016.

Tilladelse til bypass Ejerslev Havn.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler