Sandfodring i Lønstrup inden stormsæsonen

Går det efter planen, vil stranden ud for Lønstrup være godt polstret, når efterårsstormene sætter ind. Hjørring Kommune og Kystdirektoratet, der i fællesskab står bag sandfodringen, regner med at gå i gang i slutningen af oktober.

Stranden neden for Lønstrup by, som vil få tilført store mængder sand.

Kystdirektoratet og Hjørring Kommune mødtes i dag på stranden ud for Lønstrup by med de entreprenører, som skal give tilbud på årets sandfodring.

Som tidligere år skal der fragtes sand på lastbiler fra Hirtshals til stranden ud for Lønstrup for at beskytte byen mod de bølger, som ellers vil nedbryde kysten med mellem en og halvanden meter om året. Ifølge planen starter sandfodringen i slutningen af oktober og forventes afsluttet inden årsskiftet - lidt afhængig af vejrgudernes velvilje.

- Lige nu er tilladelsen til kystbeskyttelse ved Lønstrup i høring, og vi håber at kunne gå i gang, når klagefristen er afsluttet. I mellemtiden bruger vi tiden til at få en aftale i stand med en entreprenør, så arbejdet kan gå i gang, og vi kan blive færdige, inden vinterstormene for alvor sætter ind, siger områdechef i Kystdirektoratet, Niels Kristian Kvistgaard.

Vesterhavets pres på kysten ud for Lønstrup betyder, at den i gennemsnit nedbrydes med mellem en og halvanden meter om året, hvis der ikke sandfodres.

Efterårets sandfodring foregår på stranden foran den skråningsbeskyttelse, der er etableret ud for Lønstrup by.

Sandet indvindes på stranden og i havstokken ved Hirtshals. Hvis vejret ikke driller arbejdet, forventer Kystdirektoratet, at sandet kan være på plads ved Lønstrup efter seks til ti ugers arbejde.

Fakta

  • Der tilføres hvert år sand på stranden eller i havet tæt på kysten ud for Lønstrup.
  • I år tilføres der cirka 22.500 m³ sand på stranden ud for Lønstrup by, som fordeles hen over en strækning på cirka 1.000 meter.
  • Staten og Hjørring Kommune har siden 1984 haft en aftale om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Se aftalen.
  • Med revisionen af Kystbeskyttelsesloven, skal der som noget nyt søges om tilladelse til kystbeskyttelse på fællesaftalestrækningen, hvorfor årets sandfodring er forsinket.

Yderligere information:

Områdechef i Kystdirektoratet Niels Kristian Kvistgaard
e-mail: nkk@kyst.dk, tlf.: 91 35 74 38

Ingeniør i Kystdirektoratet Ole Zilstorff Dalgaard
e-mail: ozd@kyst.dk, tlf.: 91 33 84 28