Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Lønstrup

Den nuværende fællesaftale mellem Hjørring Kommune og staten, som gælder til og med 2019, er en forlængelse af den forrige femårige aftale for perioden 2014-2018. Kystbeskyttelse skal forhindre eller begrænse kysttilbagerykning af kysten og sikre mennesker og infrastruktur primært i Lønstrup by.

Der har siden 1984 været et- og femårige aftaler mellem staten, Nordjyllands Amt og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen på den 1.100 m lange strækning ud for Lønstrup.

Kysten er en erosionskyst

Kysten ud for Lønstrup er en såkaldt erosionskyst, hvilket betyder, at havet tager af kysten, som vil rykke tilbage, hvis vi ikke gør noget. Derfor er kystbeskyttelse fortsat nødvendig. Målinger af kystprofilet, fra før kystbeskyttelsesindsatsen blev sat i værk, viser, at kysten ville rykke ca. 1,2 m tilbage i gennemsnit om året ved Lønstrup, hvis der ikke var blevet kystbeskyttet.

Efter en voldsom skrænterosion, der fandt sted under stormen den 24. november 1981, som truede de bagvedliggende huse, blev der i 1982 opført et kystbeskyttelsesanlæg med skråningsbeskyttelse og bølgebrydere. Siden 1984 er der desuden beskyttet med sandfodring. Det vil sige, at der tilføres sand til stranden, så stranden opretholdes og kystbeskyttelsesanlægget ikke nedbrydes.

Den hidtidige indsats har virket efter hensigten, så skrænten er fastholdt, og dermed er risikoen for bebyggelsen indenfor forsvundet.

Kystbeskyttelse med sandfodring

Ved Lønstrup vil kystbeskyttelsen fortsætte med sandfodring, som bliver udført fra landsiden og på revlen. Aftalen har en målsætning om fastholdelse af kystlinjen.

Kyststrækningen ud for Lønstrup der kystbeskyttes i fællesskab mellem Hjørring Kommune og Staten