Nu kommer der sand på stranden for at beskytte Søndervig

Sand svarende til flere tusinde fyldte lastbiler vil i den kommende tid blive pumpet ind på stranden ud for Søndervig. Sandet tager energien ud af bølgerne og beskytter kysten.

Rør på stranden ved Søndervig, da der senest blev sandfodret i 2015.

Et stort sandpumperskib vil arbejde i døgndrift, når det går i gang med at pumpe op til 500.000 m3 sand igennem et rør og ind på stranden ved Søndervig. Her skal sandet fungere som kystbeskyttelse. Arbejdet går i gang i begyndelsen af denne uge.

- Vi er blevet forsinkede med sandfodringen i år på grund af en klage, men nu er klagen afvist og vi kan gå i gang. Arbejdet er afhængigt af forholdsvist roligt vejr, men vi håber på en periode med gunstige vejrforhold, så vi kan nå så meget som muligt inden årets udgang. Her udløber vores tilladelse til arbejdet. Det betyder, at vi sandsynligvis ikke når at lægge alt det sand ud, vi oprindeligt havde planlagt, men det indhenter vi næste år, og kysten kan godt holde til hårdt vejr i mellemtiden, siger områdechef i Kystdirektoratet, Niels Kristian Kvistgaard.

Sandpumperen starter med at pumpe sand på stranden ved sti 100 ud for Fortunavej, der ligger ved Danland Feriecenter. Herfra arbejdes der sydpå og derefter nordpå, så langt som vejret og tiden tillader det.  Det udlagte sand tager noget af energien ud af havets bølger, som ellers ville nedbryde gennemsnitligt én meter af kysten hvert år ved Søndervig.

Fælles indsats om kystbeskyttelsen ved Søndervig

Det er staten der står for kystbeskyttelsen på den centrale del af Vestkysten. Det sker i en såkaldt Fællesaftale, som Kommunerne og staten har indgået på strækningen mellem Nymindegab i syd og Lodbjerg i nord. Læs mere om Fællesaftalen

Der blev senest sandfodret på stranden ved Søndervig i 2015. I 2018 blev der lagt sand ud i havet tæt på kysten som såkaldt kystnær fodring.