Nyt katalog med udenlandske stormflodsbarrierer skal inspirere danske kommuner

Kystdirektoratet har fået udarbejdet et katalog om stormflodsbarrierer, baseret på blandt andet hollandske løsninger og erfaringer. Kataloget skal indgå i den vejledningsindsats, Kystdirektoratet tilbyder kommunerne.

I kataloget indgår den hollandske Maeslant barriere (Maeslantkering), som består at to store porte, der ved stormflod svinger ud fra land og lukker den 360 meter brede kanal ind mod Rotterdam. Hver port er længere end Eiffeltårnet er højt.
Fremtidens vildere vejr byder blandt andet på højere vandstande og flere storme, som kan presse store vandmasser ind på land. Der kan derfor være brug for løsninger, som holder vandet ude og beskytter mennesker, byer, infrastruktur og landbrug. En løsning kan være såkaldte stormflodsbarrierer, som Kystdirektoratet præsenterer i et nyt katalog.

- I Danmark har vi meget begrænset erfaring med stormflodsbarrierer. Vi har derfor fået det hollandske rådgivningsfirma Deltares til at udarbejde et omfattende katalog, der beskriver ni forskellige typer stormflodsbarrierer og deres fordele og ulemper. Vi tager kataloget med, når vi vejleder kommunerne om beskyttelse mod stormflod, siger kysttekniker i Kystdirektoratet Kaija Jumppanen Andersen.
 
Fælles for de ni typer barrierer er, at de indgår sammen med anden højvandsbeskyttelse, som f.eks. diger og højvandsmure. Under normale vejrforhold er stormflodsbarriererne åbne for at tillade vandudskiftning og skibsfart. Når vandet stiger over et særligt niveau, lukkes barrieren, enten automatisk eller manuelt eller i kombination. Den vigtigste funktion ved en stormflodsbarriere er således at sikre de bagvedliggende arealer mod oversvømmelse.
 
Driftsudgiften skal med i ligningen
Kataloget er omfangsrigt og giver teknisk indsigt i de forskellige typer stormflodsbarrierer samt indblik i etablerings- og driftsomkostningerne for otte udenlandske stormflodsbarrierer. 

- En af de vigtigste pointer i kataloget er, at erfaringerne fra hele verden viser, at udgiften til drift og vedligehold for det meste er undervurderet. Mange stormflodsbarrierer er store og smarte, men er upraktiske i drift og vedligehold, fortæller kysttekniker Kaija Jumppanen Andersen. 

Blandt driftsudgifterne er et overvågnings- og prognosesystem, som er nødvendigt for at sikre, at barriererne kan lukkes inden højvandet. Derudover er der et grundlæggende behov for regelmæssige tests og øvelser til at kontrollere anlægget og alle de bevægelige dele samt at uddanne og træne det operationelle mandskab.
 
Kataloget kommer til at indgå sammen med andre kystbeskyttelsesmetoder, når Kystdirektoratet fremadrettet vejleder landets kommuner om kystbeskyttelse og helhedsløsninger.