Nu starter årets sandfodringer på den jyske vestkyst

De næste måneder vil man kunne opleve, at der fodres med sand flere steder på den jyske vestkyst. Sandet beskytter kysten mod at blive nedbrudt.

Sand pumpes fra skibet igennem et rør ind på stranden her ved Agger

Sandsugerskibe vil hen over sommeren pumpe sand ind på stranden eller helt tæt på kysten på fem strækninger på Vestkysten. Der vil blive pumpet så store mængder sand ind, at det ville fylde mange tusinde lastbiler, hvis det skulle køres dertil.

- Hvis vi lod stå til, og der gik hul på klitterne, kunne vi komme til at opleve oversvømmelse af meget store områder flere steder langs den jyske vestkyst. Det er et scenarie, der kan have alvorlige konsekvenser, og derfor er sandfodringerne så vigtige. De holder havet i skak og klitterne i stand til at modstå det, der svarer til en storm, der er så voldsom, at det statistisk set kun forekommer én gang på hundrede år, siger områdechef i Kystdirektoratet, Niels Kristian Kvistgaard.

Det indpumpede sand fungerer som en buffer mod havet, således at det er dette sand, havet gnaver i fremfor i klitten. Afhængigt af sandmængden er det muligt helt at undgå, at havet spiser sig vej ind i land ved erosion.

- Med sandfodring i tilstrækkelige mængder kan vi holde kystlinjen, der hvor det er ønskeligt. Selv på disse kanter, hvor havet ellers ville fortære helt op til otte meter land i gennemsnit hvert år, siger Niels Kristian Kvistgaard.

Staten sætter ind med kystbeskyttelse på de mest udsatte strækninger

Staten er engageret i kystbeskyttelse på de mest udsatte strækninger på den jyske vestkyst sammen med de respektive kommuner. Det sker i flerårige aftaler mellem stat og kommuner, kaldet Fællesaftaler.

I alt er der gennemsnitligt afsat ca. 90 mio. kroner årligt til kystbeskyttelse på Vestkysten. I år vil der blive sandfodret med ca. 770.000 m³ sand tæt på kysten ved Houvig og Søndervig, og ca. 990.000 m³ sand vil blive pumpet ind på stranden ved Agger og på Harboøre Tange.

Sandfodringen forløber over de kommende måneder, og afhængigt af vejret forventes opgaven at være afsluttet i september 2018.

Fakta:

Der vil i alt blive sandfodret med ca. 1,8 mio. m³ sand.

Der bliver fodret med sand på stranden ved

  • Agger
  • Harboøre Tange – nord og syd

Der bliver fodret med sand tæt på kysten ved

  • Houvig
  • Søndervig

Læs mere om Fællesaftalen.