Hjælp til selvhjælp: Kystdirektoratet er klar med nye vejledninger til kommunernes kystbeskyttelse

I dag overtager kommunerne opgaven som myndighed for kystbeskyttelse. Det skal gøre det enkelt og hurtigt at søge om tilladelse til kystbeskyttelse. Kommunerne får hjælp fra Kystdirektoratet i overgangen – blandt andet i form af to nye vejledninger om metodevalg og fordeling af udgifter ved fællesprojekter.

Hvilken type kystbeskyttelse kan der sættes ind med, og hvordan skal regningen fordeles?  De væsentlige spørgsmål får kommunernes medarbejdere hjælp til at besvare med to nye vejledninger fra Kystdirektoratet.  Vejledningerne skal støtte kommunerne i dialogen med borgere og rådgivere om kystbeskyttelse, når kommunerne fra i dag overtager opgaven som myndighed i kystbeskyttelsessager. Overdragelsen af myndighedsopgaven sker som led i en række af initiativer fra regeringen, som skal gøre det nemmere for borgerne at kystbeskytte deres ejendom. Hvor det i dag kan være nødvendigt at søge tilladelser ved flere myndigheder for at kunne gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt, skal der fra den 1. september kun søges tilladelse hos kommunen.

- Havet er en smuk, men også en farlig nabo. Derfor er det en vigtig opgave, kommunerne i dag overtager. I Kystdirektoratet vil vi med vejledningerne give kommunerne det bedst mulige udgangspunkt i deres nye rolle som myndighed for kystbeskyttelse. Medarbejderne får et overskueligt opslagsværk, som vejleder dem om de tekniske muligheder, der er for kystbeskyttelse. Vi kender de problemstillinger, kommunens medarbejdere vil møde i hverdagen, og på den baggrund har vi udarbejdet vejledninger, der klæder kommunerne på til at løse opgaven effektivt, siger områdechef Hans Erik Cutoi-Toft.

Hjælp til fordeling af udgiften

Kommunerne har efterspurgt hjælp til, hvordan de fordeler regningen, når flere grundejere ønsker en fælles løsning med kommunen som tovholder. Den hjælp er også klar på nettet i form af den anden vejledning, som guider kommunerne gennem processen med at fordele udgifterne og beskriver en række cases som inspiration.

- Fordelingen af regningen på større projekter er ofte et kardinalpunkt, når der skal gennemføres kystbeskyttelsesprojekter med flere grundejere – og kommunerne har specifikt efterspurgt mere viden om, hvordan de håndterer det. Kystdirektoratet har en erfaring, som vi blandt andet deler med kommunerne, gennem vejledningerne så de får optimale vilkår til at fordele udgifterne. Men vi står også fremadrettet klar til at vejlede kommunerne, hvis de har behov for det, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

De to nye vejledninger bliver suppleret af flere undervisningstilbud til kommunerne blandt andet med udgangspunkt i de to vejledninger. Læs mere om dette.

Vejledningerne er en del af den aftale, regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i juni 2017.

Læs mere om aftalen mellem regeringen og KL.

Fakta:

Vejledning til bidragsfordeling:

  • Vejledningen er rettet mod kommunale sagsbehandlere, der skal forestå opgaven med at behandle ansøgninger om kystbeskyttelse
  • Vejledningen vil særligt finde anvendelse i tilfælde ved kommunale fællesprojekter, hvor flere grundejere er involveret og hvor kommunerne er tovholder på processen.
  • Se vejledning til bidragsfordelingSe eksempler på bidragsfordeling.

Vejledning om kystbeskyttelse:

  • Vejledningen er rettet mod kommunale sagsbehandlere, der skal forestå opgaven med at behandle ansøgninger om kystbeskyttelse.
  • Vejledning indeholder beskrivelse af almindeligt anvendte kystbeskyttelsesmetoder.
  • Der er også beskrivelse af såkaldte multifunktionelle løsninger, hvor kystbeskyttelse har flere formål. f.eks. også opfylder kreative formål

Vejledningen om bidragsfordeling er klar, når kommunerne overtager myndighedsrollen ved kystbeskyttelse den 1. september 2018. Den bliver gennemgået i Kystdirektoratets undervisningsforløb for kommunerne i august/september. Vejledningen om kystbeskyttelsesmetoder vil blive gennemgået på kurserne i november/december, og er klar i efteråret. Læs mere om disse