Anmelderordning for læskure inden for strandbeskyttelseslinjen

Der er indført en anmeldeordning for læskure til græssende husdyr til brug for kogræsserlaug og tilsvarende foreninger og til dyrehold i forbindelse med naturpleje inden for strandbeskyttelseslinjen.

Anmeldeordningen omfatter også erhvervsmæssigt dyrehold, når græsningen sker i forbindelse med naturpleje.

Det ønskede læskur skal anmeldes til Kystdirektoratet.

Hvis Kystdirektoratet ikke har gjort indsigelse inden 14 dage fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan læskuret opstilles uden dispensation eller tilladelse i forhold til strandbeskyttelseslinjen.