Vandløbsdata

Til arbejdet med oversvømmelsesloven skulle Kystdirektoratet i 2018 udarbejde en national vurdering af risikoen for oversvømmelse fra vandløb. Til dette fik Kystdirektoratet i samarbejde med SCALGO og COWI udviklet en model til bestemmelse af oversvømmelse fra vandløb ved bestemte hændelser. Der eksisterer på baggrund af dette et nationalt dækkende datasæt for oversvømmelse fra vandløb af typologi 2 og 3 ved en 20 års, 100 års 1000 års hændelse. Oversvømmelserne er beregnet på baggrund af GEUS’ vandføringsstatistik fra 2013.

Efterfølgende har Kystdirektoratet videreudviklet de nationale modeller til beregning af skade ved oversvømmelse til brug for Kystplanlægger. Kystdirektoratet har brugt de nye modeller til at regne skaden ved de tre oversvømmelser beregnet for vandløb.

Se data i webGIS her

Læs mere om arbejdet udført under oversvømmelsesloven her

Læs mere om skadesmodellerne fra Kystplanlægger her

Hent og vis Kystdirektoratets vandløbsdata her

Vandløbsoversvømmelserne er beregnet for alle vandløb typologi 2 og 3 markeret med blåt på kortet. Vandløbstypologi hentet fra MiljøGIS: Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015 - 2021