Stormflodsberedskabet i Syd- og Sønderjylland

Stormflodsberedskabet er oprettet for at kunne varsle og eventuelt evakuere befolkningen i truende situationer. I beredskabet indgår, som det fremgår af nedenstående figur, en række myndigheder og aktører med forskellige opgaver.

Det var som følge af stormflodskatastrofer i Holland (1953) og Nordtyskland (1962) der i begyndelsen af 1970’erne blev etableret et stormflodsberedskab for Vadehavsområdet.

Digerne langs Vadehavskysten beskytter lavtliggende områder mod oversvømmelse under stormflod. I tilfælde af brud på digerne vil de lave områder oversvømmes med risiko for tab af menneskeliv og dyr samt skader på bygninger m.m.

Kystdirektoratets stående beredskab består i månederne september til april af tre personer og i resten af året af én person.

Den del af vadehavsområdet, som Kystdirektoratets stormflodsberedskab dækker, er opdelt i fem delområder med forskellige varslingskriterier, som er fastlagt bl.a. efter digernes styrke.

Stormflodsberedskabet optrappes til forskellige beredskabsgrader.

Beredskabsgraderne og de kriterier som ligger til grund for deres indførelse er følgende:

 • Internt beredskab
  Når situationen for digerne forventes at kunne udvikle sig kritisk.
 • Informationsberedskab
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. seks timer senere.
 • Stabsberedskab
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. fire timer senere.
 • Operationsberedskabberedskab
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. to timer senere, eller der meldes om brud på et dige.

Beredskabsgraderne indføres af Kystdirektoratet på baggrund af vandstandsprognoser beregnet af Danmarks Meteorologiske Institut. Beredskabsgraden meddeles til politiet.

Hovedindsatsen ved de forskellige beredskabsgrader er:

 • Internt beredskab:
  KDI bemander sin interne beredskabsorganisation.
 • Informationsberedskab:
  Nøglepersonerne i den samlede organisation indkaldes.
 • Stabsberedskab:
  Alle som indgår i beredskabsorganisationen indkaldes.
 • Operationsberedskab:
  Befolkningen i de truede områder evakueres.

 

Illustration af organisering af stormflodsberedskab i Syd- og Sønderjylland
Organisation og opgaver. Klik på illustration for større format
Kort over oversvømmelsestruede arealer i Syd- og Sønderjylland
Oversigtskort over de lavtliggende områder, som kan oversvømmes ved brud på digerne.