Sagsgangen i Kommunale fællesprojekter

Begrebet kapitel 1-sager bliver i kystbeskyttelsesloven af 2018 erstattet af udtrykket ”kommunale fællesprojekter”.

Det er kommunen, der er drivkraften i kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer kystteknisk og procesmæssig vejledning i løbet af sagens behandling. 
Processen i kommunale fællesprojekter består af en række trin, som skal gennemføres obligatorisk. Derudover er der en række valgfri trin.

I kystdirektoratets undervisningsmateriale Modul 2 ”Kommunale fællesprojekter” finder du foruden en gennemgang af alle trin i sagsgangen blandt andet også nyttig information om:

  • Bidragsfordeling
  • Klagenævnsafgørelser
  • Udtalelse fra Kystdirektoratet ( § 2-udtalelsen)
  • Eksempler fra en række kommuner, som har gennemført eller arbejder med kommunale fællesprojekter

Gå til: Kommunale fællesprojekter 

Hent PDF-version: Kommunale fællesprojekter

Mere om bidragsfordeling

Du kan læse mere om bidragsfordelingsprocessen i ”Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger”

Gå til: Vejledningen til bidragsfordeling

Du kan også hente støtte og inspiration til arbejdet med bidragsfordeling i kommunale fællesprojekter i en digital eksempelsamling.

Gå til: Eksempelsamling

Hent PDF-version: Eksempelsamling