Fortsat kystbeskyttelse ved Lodbjerg-Nymindegab

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg, udfører nødvendig kystbeskyttelse på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab med en tilladelse, der gælder frem til slutningen af 2024.

Det er en forudsætning for at få en tilladelse til at fortsætte indsatsen, at der gennemføres en undersøgelse af, hvordan den planlagte kystbeskyttelse vil påvirke mennesker og miljø.

Bl.a. med særligt fokus på:

  • Biodiversiteten på land og i havet
  • Befolkning og materielle goder
  • Landskab og kulturarv
  • Klima
  • Vand

Kystdirektoratet inviterer alle interesserede til at være med i processen om miljøvurdering af den kommende kystbeskyttelse på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab fra 2025-2039.

Læs mere her: Vi inviterer til borgermøde