Ansøg om tilladelse

Ansøg om tilladelse til bypass, nyttiggørelse og klapning via Miljøstyrelsen

Hvis du får brug for at genplacere opgravet havbundsmateriale skal du i første omgang søge Miljøstyrelsen om tilladelse. Alle ansøgninger om genplacering af optagede havbundsmaterialer sker elektronisk igennem Klapdatabasen. Det gælder således både ansøgninger om bypass, nyttiggørelse og klapning.

Læs mere om ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside