Esbjerg Ren Havn 2025

Med en aftale mellem Staten, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune er der nu fundet en løsning på, hvor forurenet havbundsmateriale – sediment – fra havnebassinerne skal deponeres på miljømæssig forsvarlig måde i fremtiden. Løsningen er skruet sammen som en tretrins raket.

Første trin bliver nedlæggelse og cementstabilisering af et behandlingsanlæg fra 1980'erne.

Andet trin i løsningen bliver at bortskaffe efterslæbet i Esbjerg Havn.

Det sidste og tredje trin er opførelse af et nyt deponeringsanlæg ved Østhavnen.

Læs mere om Esbjerg Ren Havn 2025