RESIST

RESIST vil gennem innovation, videnskab og teknologi fremme resiliensen i flere af de europæiske regioner, som er sårbare over for klimaforandringer. Projektet har en praktisk ramme. RESIST handler om at finde reelle løsninger på virkelige problemer i partnerregionerne.

Det ligger i projektets DNA, at løsningerne skal findes i samarbejde med de lokale i regionerne. Projektet vil bygge løsninger ud fra eksisterende viden, hvilket kommer til udtryk gennem klimatilpasningsdemonstrationer i fire EU-regioner.

I Region Midt arbejdes der i projektperioden med fem spor, som inkluderer, IoT grundvandslogning, XR teknologi, demohuse, BEST Klimatilpasning og governance. De forskellige spor udmøntes af partnerne, Region Midt, VIA University College, Niras, Aarhus Universitet og Kystdirektoratet i og i samarbejde med partnerkommunerne, Horsens, Lemvig, Hedensted, Norddjurs og Randers.

I projektet bidrager Kystdirektoratet til spor tre, demohuse. Kystdirektoratets rolle i projektet er primært at afholde interviews og workshops, der skal indsamle borgeres erfaringer med at leve med vandet tæt på. De indsamlede fortællinger bliver anvendt som brugererfaringer i VIA University Colleges udvikling og opførelse af to demonstrationshuse. De to huse skal gennem innovative byggetekniske løsninger og koncepter demonstrere muligheder for at håndtere ekstremhændelser i forhold til forhøjet vandstand. Derudover anvendes de indsamlede data til generel vidensopbygning og formidling. Kystdirektoratet vil yderligere udvikle et inspirationskatalog med gode byggeeksempler fra regionen.

Projektet er et Horizon projekt, som løber fra januar 2023 til december 2027.

Læs mere om RESIST