Regions4Climate

Regions4Climate-projektet er finansieret af EU HORIZON-programmet og strækker sig over perioden 2023-2027. I projektet vil man planlægge, teste og implementere klimarobuste innovationer, som vil blive skabt af og for mennesker som reaktion på EU-missionen Adaptation to Climate for Change. Bag R4C står 44 partnere fra 12 forskellige europæiske lande.

R4C-partnere skal i den forbindelse tage fat på aktuelle og forventede klimaændringsrelaterede udfordringer og opbygge mere modstandsdygtige europæiske samfund inden for et innovativt socialt engageret og borgerdrevet paradigme.

I Danmark er Køge Bugt blevet udvalgt som case-område. Køge Bugt er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU´s oversvømmelsesdirektiv, fordi bugten er et lavtliggende område få meter over havniveau, og derfor i stor risiko for oversvømmelse, stormfloder og stigende grundvandsstand.
Det danske konsortium består af Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Universitet, VIA University College og Kystdirektoratet.

I Køge Bugt vil man i det tværfaglige samarbejde formidle påvirkningerne af klimaændringerne gennem virtual og augmented reality. Derudover vil man have fokus på at opbygge socialt velvære og resiliens i lokalsamfund og forbedre den samfundsmæssige modstandskraft over for oversvømmelser.

Kystdirektoratets vil opbygge resiliens i lokalsamfund og forberede borgerne på fremtidig oversvømmelsesrisici. Med det udgangspunkt vil Kystdirektoratet interviewe borgere i udvalgte områder i Køge Bugt med henblik at opnå indsigt i, hvordan det er at leve med og tæt ved vandet. Derudover vil Kystdirektoratet gennemføre workshops, som har til formål at oplyse og skabe resiliens hos borgerne.

Læs mere om Regions4Climate 

Du kan løbende følge projektet på LinkedIn

Køge Bugt er case-område i Regions4Climate projektet.
Køge Bugt er case-område i Regions4Climate projektet.
Køge Bugt er case-område i Regions4Climate projektet.