Shoreface nourishment effects

Tre analyser af sandfodringens effekt ved de to testområder Krogen og Skodbjerge på den jyske vestkyst.

Analyserne er udarbejdet i regi af EU-projektet Building With Nature og beskriver metoder, effekt og resultater af sandfodringen på de pågældende strækninger. 

Rapporterne er på engelsk.